Verenigingsondersteuning

Nederland telt ongeveer 30.000 sportverenigingen, waarvan zo’n 1.900 tennisverenigingen. Veel van deze verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. Het in stand houden van de vereniging vraagt vaak veel tijd en energie van vrijwilligers en bestuurders.

Orange Tennis biedt ondersteuning en begeleidt tennisverenigingen op alle fronten. Wij kunnen u professioneel bijstaan bij bestuurlijke en organisatorische taken. Zoals het opstellen en presenteren van diverse verenigingsbeleidsplannen (technisch beleidsplan, jeugdbeleidsplan, werving en behoud van leden, vrijwilligersbeleid) zonder daarbij de clubidentiteit aan te passen.

Het filmpje Back to basics toont duidelijk waar het binnen een vereniging om draait.

Voor tennisverenigingen en tennisscholen is een sterke organisatie van belang. Orange Tennis heeft ervaring met het bouwen van zo’n organisatie en het ondersteunen van verenigingen bij het (weer) gezond maken van de club. Dat doen we door nieuwe activiteiten te ontwikkelen, nieuwe tennisconcepten te introduceren en door desgewenst diensten uit handen te nemen van verenigingen (verenigingsmanagement).

Als een van onze Tennistrainers bij uw club training geeft, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om de vereniging op beleidsmatig niveau door Orange Tennis te laten ondersteunen. U kunt Orange Tennis incidenteel inschakelen voor enkele ‘ad hoc’ ondersteuningsuren, of meer structureel, bijvoorbeeld door uw club een jaar lang enkele uren per week te laten ondersteunen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.